lateral2(2) logos

Curs de DIRECTOR/A de lleure
INTENSIU de NADAL (17050)

Dates: Del 27 de desembre de 2017 al 10 de febrer de 2018

Horari:
27 de desembre de 10h. a 14h. i de 15h a 20h
28, 29, 30 de desembre de 9h a 14h i de 15h a 20h
31 de desembre de 10h a 14h
2 i 3 de gener de 9h a 14h i de 15h a 20h
4 de gener de 9h a 14h i de 15h a 19h
5 de gener de 9h a 14h
13 de gener de 9h a 14h i de 15h a 19h
20, 27 de gener i 3 de febrer de 9h a 14h i de 15h a 20h
14, 21, 28 de gener i 4 de febrer de 9h a 14h
10 de febrer de 10h a 14h
Sense formació: 1, 6 i 7 de gener de 2018
Sessions: 22 sessions de 5h + 6 sessions de 4h
Total: 134 hores

stamptras

Preu:
300 euros.

*Per estar aturat/da o formar part d'una família nombrosa o monoparental: 285€
*Si portes algun amic/ga: 270€ (preu aplicable als dos)
*El preu inclou: seguiments de la memòria i la pràctica, atenció personalitzada, proporció del lloc de pràctiques si cal, carnet de titulació


Lloc de realització:
c/ Vilamarí, 54 baixos
Barcelona (Veure mapa)

Requisits d’accés: Poden accedir a aquest curs les persones que estiguin en possessió de la titulació de Monitor/a de lleure. Poden accedir-hi també persones que no tinguin la titulació de Monitor/a de lleure sempre i quan acreditin simultàniament:

- 2 anys d'experiència en el sector de l'educació en el lleure.
- Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un Cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil o d'Integració social.

Objectiu del curs: El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Estructura del curs: Etapa lectiva: 134 hores presencials i 66 hores no presencials. (Mòdul D1 i Mòdul D4) Etapa de pràctiques: 120 hores (Més info)

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació de l’alumne durant els quatre mòduls de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el seu propi procés formatiu, i té en compte els següents criteris:

- Adequació de l’alumne al desenvolupament de les competències pròpies de cada mòdul i en general a les competències del perfil professional del director/a de lleure.
- Aquesta avaluació es desenvolupa de manera continuada a partir dels exercicis/activitats realitzats a l’aula, la participació i l’actitud de l’alumne.

Titulació que s’obté: Per tal d’obtenir el diploma i carnet de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, caldrà que l’alumne:

- Sigui avaluat com a apte en les dues etapes: teoria (en tots els mòduls) i pràctica (pràctiques i memòria).
- Hagi assistit, com a mínim, al 85% de les hores de cada mòdul.
- Reuneixi les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a
exercir la tasca de director/a de lleure.

L’alumnat disposa d’un màxim de 5 anys per a poder finalitzar la seva formació.


enrere

 

el blocyoutube