lateral2(2)
insta twfb Perfil Instagram Perfil Twitter

“Els drets dels infants i adolescents”  


Horaris: Modalitat on-line

Total hores: 200h a distància

Tutoria: durant tot el procés online

Preu: 250 € (220 € persones en atur, estudiants...)
Pagament per transferència o VISA.

 


*El preu inclou seguiment de la memòria i la pràctica, atenció personalitzada, proporció del lloc de pràctiques si cal, certificat.

*El campus virtual restarà obert fins a dues setmanes després de finalitzar el curs.

Escola Traç: c/Vilamarí 54, baixos, Barcelona (Veure mapa)

PLACES LIMITADES!

Objectiu del curs:
El curs és una formació per a persones interessades en analitzar el context actual de reconeixement dels infants com a subjectes de dret al nostre país, des de la perspectiva de la Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, entenent com a “infant”  tota persona entre 0 i 17 anys.

Estructura del curs:
Etapa lectiva: 200 hores no presencials i etapa de pràctiques opcional.

Sistema d’avaluació:
El sistema d’avaluació de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el propi procés formatiu.
Per tal d’obtenir el diploma i certificat cal: Estar avaluat com a apte en les dues etapes: teoria i pràctica (pràctiques i memòria).

Es disposa d’un màxim d’1 any per a poder finalitzar el curs complert.