lateral2(2)
insta twfb Perfil Instagram Perfil Twitter
Monogràfic Monitor/a Adaptat a les Capacitats - 100% PRESENCIAL (23054)

EXCLUSIU PER LEXIASPORT CIATE

Dates: Del 3 d'octubre de 2023 al 5 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Lloc: Escola Lexia (Carrer de Gomis, 102, Barcelona)

Durada: 150 hores (30 sessions de 5h)

Horari: Dimecres de 9 a 14h.

Sortida: 3 d'abril de 9 a 14h.

Festius: 1 de novembre, 6 i 27 de desembre de 2023 i 3 de gener, 27 de març i 1 de maig de 2024.

Tutoria de seguiment: telefònicament amb Rosi Garcia (quan ho necessiteu)

 

stamptras

 • L’estructura general d’un curs de monitors és de:

   • 3 mòduls lectius de 150 hores
   • 160h de pràctiques en un projecte educatiu de lleure.

  Les pràctiques només es poden iniciar quan s’han cursat, com a mínim, dos dels mòduls lectius i es participa de la preparació, realització i avaluació del projecte.
  El centre de pràctiques ha de disposar d’un director titulat en el lleure responsable de l’activitat per poder fer el seguiment de les pràctiques i signar el certificat d’avaluació de l’alumne, un grup d’infants estable d’entre 3 i 20 anys i un grup de monitors estable que treballi en equip.

  Requisits d’accés: per poder fer el curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infanitl i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

  Objectiu del curs: El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

  Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació de l’alumne durant els tres mòduls de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el seu propi procés formatiu, i té en compte els següents criteris:
  -Adequació de l’alumne al desenvolupament de les competències pròpies de cada mòdul i en general a les competències del perfil professional del monitor/a de lleure.
  -Aquesta avaluació es desenvolupa de manera continuada a partir dels exercicis/activitats realitzats a l’aula, la participació i l’actitud de l’alumne.

  Titulació que s’obté: Per tal d’obtenir el diploma i carnet de monitor/a d’activitats d’eduació en el lleure infantil i juvenil, que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, caldrà que l’alumne:
  -sigui avaluat com a apte en les dues etapes: lectiva (en tots els mòduls) i pràctica
  -Hagi assistit, com a mínim, al 85% de les hores de cada mòdul.
  -Reuneixi les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a exercir la tasca de monitor de lleure.

  L’alumne disposa d’un màxim de tres anys per a poder finalitzar la seva formació.

  Lliurament de memòria

  Notificació apte/no apte

  Lliuraments de carnets

  15 de gener
  (últim dia d’entrega)

  1a setmana de març

  A partir del 20 de març

  15 d’abril
  (últim dia d’entrega)

  1a setmana de juny

  A partir del 20 de juny

  15 d’octubre
  (últim dia d’entrega)

  1a setmana de desembre

  A partir del 20 de desembre

   


  enrere