lateral2(2) logos el bloc youtube

Qualitat i atenciÓ personalitzada

L’equip docent de l’Escola està format per professionals reconeguts i implicats en el sector, que fan servir una metodologia didàctica facilitadora, activa i adequada a l’especifitat de la formació.
La formació combina rigor pedagògic amb proximitat i tutorització personalitzada a l’alumnat, amb la transmissió de valors com a eix vertebrador.
La nostra metodologia de treball parteix de:

  • Excel·lència del projecte
  • Qualitat de gestió i comunicació
  • Descentralització territorial
  • Proximitat i atenció personalitzada a l’alumnat
  • Metodologia i continguts adaptats a les necessitats formatives
  • Qualitat pedagògica i intencionalitat educativa
  • Sostenibilitat com a principi transversal
  • Metodologia participativa i de cooperació en la gestió interna

EIXOS DE LA FORMACIÓ

Lleure educatiu
El lleure com a espai idoni per a la educació no formal d’infants, adolescents i joves, que busca la participació i implicació d’aquest sector i reivindica el seu protagonisme en la construcció social.

Valors
Transmissió des de l’educació en el lleure dels valors que compartim com a societat (pau, tolerància, interculturalitat, etc.) i potenciació dels valors personals de l’esforç, superació personal, hàbits saludables, etc.

Habilitats socials
Gestió de les emocions, tècniques de comunicació, capacitat de resolució de conflictes o recursos per al treball en equip són considerats per l’escola elements clau en les relacions interpersonals properes i emotives que s’estableixen en l’educació en el lleure encaminades al benestar personal i en comunitat.

Sostenibilitat
Sostenibilitat com a principi tranversal en l’acció de l’Escola, des de la gestió interna a l’activitat formativa.

Creativitat
La creativitat i la innovació com a habilitats personals per enfrontar-se als reptes i desenvolupar la capacitat de resiliència en infants, adolescents i joves.

inici_verda