lateral2(2) logos

PREGUNTES FREQÜENTS

MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

 

faq4Què he de lliurar juntament amb la memòria de pràctiques?

Juntament amb la memòria de pràctiques caldrà que lliuris també:

  • Certificat d’avaluació de pràctiques (avaluat, signat i segellat pel tutor/a del centre de pràctiques). Ha de ser el document original, no pot ser fotocopia.
  • Fotocòpia del carnet de director/a de lleure.
  • Treball Monogràfic d’aprofundiment.

Sense tots aquests documents l’escola Traç no podrà recollir la teva memòria per a que sigui avaluada.

 

faq4 Quan puc lliurar la meva memòria de pràctiques?

L’Escola Traç ofereix 3 dates anuals per al lliurament de la memòria, cadascuna d’elles un mes i mig abans de la convocatòria corresponent:

Lliurament de memòria

Notificació Apte/No apte

Lliurament dels carnets

15 de gener (últim dia d’entrega)

1a setmana de març

A partir del 20 de març

15 d’abril (últim dia d’entrega)

1a setmana de juny

A partir del 20 de juny

15 d’octubre (últim dia d’entrega

1a setmana de desembre

A partir del 20 de desembre

 

enrere copy