lateral logos

PROGRAMA: OCUPACIÓ PER A JOVES

Descripció general
L’actual conjuntura de crisi econòmica fa especialment complicat el procés de “trobar feina” per part dels i les joves i obliga a diferents agents socials a dissenyar polítiques innovadores que s’adaptin a la nova realitat. Difondre entre els mateixos joves la necessitat de la formació en competències i posar en comú i fomentar accions i polítiques per facilitar el procés resulta molt útil per avançar en aquest terreny.
La proposta de les accions formatives està adreçada a joves d’entre 16 i 29 anys que es trobin en situació d’atur o que busquen una millora en la seva ocupabilitat i vulguin treballar el desenvolupament de les seves competències sociolaborals/professionals.

Objectius
L’objectiu general del curs és el d’informar als i les joves de la necessitat de formar-se en competències transversals que els permetin accedir al mercat de treball contribuint a la lluita contra l’atur juvenil que afecta a Catalunya i a promoure i difondre accions polítiques, recursos i bones pràctiques adaptades a les noves necessitats dels i les joves, que afavoreixin el seu procés de cerca i inserció en el mercat laboral.

Estructura i durada
El programa està estructurat en un total d’11 calaixos formatius de 3 o 4 hores de durada cadascun. Les sessions són temàtiques i independents amb la finalitat d’ajustar-se als continguts a treballar i donar resposta a les necessitats concretes del grup per part del formador/a especialista en cada matèria. Cada calaix està estructurat de manera que es contempla una part més teòrica i una de pràctica.

Els participants es poden inscriure als mòduls als que estiguin interessats.
Existeix l’opció d’oferir continuïtat a les sessions, en cas que es vulgui fer un treball molt més individualitzat amb els participants (a convenir).
En cas que es vulgui incloure alguna temàtica de treball concreta que no estigui contemplada en el programa també es pot sol·licitar.

Continguts
1. Calaix d’ocupació 1: La situació actual del mercat laboral en el marc d’un context social. (Durada: 3h)
Per tal de poder garantir que els joves coneixen el context actual en què es troben aquesta sessió pretén, a partir de dinàmiques, debats i reflexions, que els joves obtinguin un coneixement base per tal de poder veure les possibilitats i limitacions amb què un jove es pot trobar actualment, a nivell social i laboral. També té com a finalitat informar respecte a la situació laboral actual i les normatives vigents.

2. Calaix d’ocupació 2: Les competències laborals: capacitats, habilitats i actituds. (Durada: 3h)
Es tracta de conèixer les diferents competències transversals laborals, amb la finalitat que cada jove pugui analitzar quines són les competències que ja té desenvolupades i quines caldria entrenar, sempre relacionat amb les competències que es sol·liciten per accedir al mercat laboral.
Les diferents activitats que es realitzin, de caràcter individual i grupal, pretenen conscienciar el jove sobre les seves pròpies competències.
 

3. Calaix d’ocupació 3: El treball en equip, la resolució de conflictes i les habilitats socials. (Durada: 4h)
Mitjançant dinàmiques grupals i activitats es pretén que els alumnes posin en pràctica i analitzin el seu nivell i capacitat per al treball en equip, la resolució de conflictes i les habilitats socials que hauran de posar en joc, en diferents nivells, en el lloc de treball.

4. Calaix d’ocupació 4: Els interessos i motivacions: professionals, formatives i laborals. (Durada: 3h)
Quins interessos tinc? De què m’agradaria treballar? Què m’agradaria estudiar? Quina és l’oferta formativa actual del moment a la que puc accedir? Què és el que em motiva? Cada jove elaborarà el seu itinerari individual a partir d’un treball introspectiu que el permeti traçar els objectius i passes concretes per a donar resposta als seus interessos concrets.

5. Calaix d’ocupació 5: Anàlisi de les pròpies competències en relació a una ocupació. (Durada: 3h)
Els alumnes examinaran les seves competències associades als interessos que tinguin a nivell professional i ocupacional. A partir de la realització de diferents tests i qüestionaris i d’un dossier de competències, el jove podrà analitzar el recorregut individual necessari – formatiu, d’experiència, competencial...- per accedir a una ocupació concreta.

6. Calaix d’ocupació 6: El currículum per competències i la carta de motivació. (Durada: 4h)
Com presentar un currículum? Quines dades són necessàries que apareguin? Quins models existeixen per a presentar-lo i quin és l’apropiat per a cada situació? Analitzant aquestes preguntes i les diferents opcions existents cada alumne elaborarà el seu currículum per competències en diferents formats. Juntament amb l’elaboració del currículum també es tractarà la carta de motivació i l’autocandidatura.

7. Calaix d’ocupació 7: Tècniques i recursos per a la recerca activa de feina. (Durada: 3h)
Quines tècniques i recursos podem fer servir per a cercar feina? Xarxes socials, clubs de feina, punts d’informació juvenil... Com cercar ofertes de feina adequades, com interpretar-les i com presentar-nos a l’oferta concreta. 

8. Calaix d’ocupació 8: La marca personal. (Durada: 3h)
Fins al moment cada jove haurà analitzat les seves competències, habilitats, actituds i, per tant, haurà arribat a conclusions al voltant del què el fa diferent a la resta. Es tracta de que cada jove confeccioni la seva pròpia marca personal amb la finalitat de poder aplicar-la amb èxit en la seva recerca de feina.

9. Calaix d’ocupació 9: L’entrevista de feina. (Durada: 4h)
Com afrontar-nos a una entrevista de feina? Què hem de tenir en compte per a fer una bona entrevista? La presa de contacte inicial, la imatge personal, la presentació i el comiat, la preparació de preguntes i respostes sobre el currículum... Quins models d’entrevista hi ha i com fer front a cadascuna d’elles?

10. Calaix d’ocupació 10: L’ús de les noves tecnologies en la recerca de feina. (Durada: 4h)
L’ús de les noves tecnologies esdevé en el context actual un canal obert per a la recerca de feina però: On buscar-la? Com inscriure’m a portals i xarxes d’ocupació que em permetin estar actualitzat/da en tot moment en relació a l’estat de la meva candidatura o de possibles ofertes de feina del sector que m’interessa? Aquest calaix ofereix recursos tècnics vinculats amb les noves tecnologies per tal d’aprofitar al màxim les oportunitats de recerca i accés a una feina.

11. Calaix d’ocupació 11: Mobilitat europea. (Durada: 3h)
T’interessa treballar a Europa? Què necessito? Estic preparat? Quina formació o experiència necessitaria? I l’idioma? A qui em puc adreçar? Quins tràmits he de fer per a poder fer-ho efectiu? Aquest calaix d’ocupació té com a objectiu oferir respostes a aquelles persones que estiguin interessades en treballar a Europa i que tinguin dubtes sobre com començar a fer aquest pas. El calaix té el format orientatiu i de xerrada, intentant resoldre els dubtes del grup de participants i oferint recursos que puguin ampliar el
seu coneixement.

Metodologia
Plantejarem una metodologia activa i participativa, en la qual treballarem a partir d’uns continguts i sempre vinculats als interessos individuals i grupals dels joves.
El curs ofereix tècniques i recursos molt pràctics i concrets amb la finalitat que puguin ser adaptats, des d’una visió molt més global i integral, al perfil de joves i context, analitzant les possibilitats de cada territori.

Recursos
A cadascuna de les sessions es lliurarà a l’alumne els materials de cada Calaix d’ocupació, juntament amb informació complementaria que pot ser del seu interès per ampliar els coneixements sobre la temàtica.

Certificació
Els participants rebran un certificat que acrediti l'assitència i l'aprofitament del curs


Amb col·laboració de:

logolacaixa

logobenestar

 

 

enrere copy

 

 

 

El blocyoutube