lateral logos

INFORMACIÓ PELS ALUMNES

 • L'etapa de pràctiques només es pot iniciar un cop s'hagi acabat l'etapa lectiva del curs.
 • L'etapa de pràctiques consta d'un mínim de 160 hores de pràctiques professionals que l'alumne podrà iniciar quan hagi cursat tots els mòduls lectius menys un.
 • Els requisits que han de complir les pràctiques i el centre on es facin són:
  • Tenir un projecte educatiu de lleure;
  • Participar de les tres fases del projecte: preparació, realització i avaluació;
  • Participar en un equip de monitors estable que treballi en equip;
  • Tenir un/a director/a de lleure titulat amb diploma i carnet oficial, que sigui el responsable de l'activitat.
  • Tenir un grup d'infants o joves estable, d'edats compreses entre els 3 i els 20 anys; (sent l'alumne un mínim de tres anys més gran que aquests).
 • Els requisits per a poder iniciar les pràctiques són:
  • L'alumne està obligat a comunicar a l'Escola Traç el lloc on fa les pràctiques, amb un mínim de 15 dies d'antelació.
  • L'escola està capacitada per decidir si el lloc i les característiques són adients o no per a realitzar-les

 

enrere copy