lateral logos

CENTRES DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques del curs de monitor/es o directors/es de lleure requereixen d’una sèrie de requisits a complir que cal que les empreses o entitats de lleure tinguin en compte per tal que els i les alumnes puguin fer les pràctiques als seus centres.


Requisits:
a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.


b) Tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria i també aquelles persones que tinguin el Certificat de Professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.


c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació juvenil inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat.


d) Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

 


Si ets una empresa o entitat de lleure i estàs interessat en què els nostres alumnes cursin l’etapa de pràctiques amb vosaltres, tan sols cal que empleneu aquest formulari i l’escola Traç es posarà en contacte amb vosaltres per tal d’acabar de concretar les vostres necessitats.

 

enrere copy