lateral logos

Una escola amb iniciativa

EXPERIÈNCIA I BAGATGE

L’Escola Traç va néixer l’any 1979 com una escola capdavantera en el panorama de l’associacionisme i de la formació en l’educació en el temps lliure a Catalunya, en un moment inicial dels projectes de la formació de professionals del lleure educatiu i l’animació sociocultural. L’escola segueix les línies ideològiques inicials, però amb una oferta formativa adaptada a les necessitat actuals.

Des dels orígens, Traç ha desenvolupat un estil propi en la formació d’educadors en les àrees del lleure, l’animació sociocultural i l’educació social, basat en els valors de la democràcia, des d’una perspectiva laica i independent.

L’Escola Traç organitza cursos de monitors i directors de lleure infantil i juvenil i altres activitats formatives complementàries, programes de xerrades, tallers i cursets, etc. per a escoles, ajuntaments i altres entitats, procurant donar respostes a les demandes i necessitats del sector.

Traç té una identitat pròpia com a Escola i una trajectòria que li ha donat un reconeixement dins el sector. Va ser la primera escola en posar en marxa el curs de formació d’animadors socioculturals.

Actualment, Traç forma part de l’Associació Diomira, una entitat dedicada a la formació i la comunicació.

TRETS D’IDENTITAT PROPIS

  • Escola laica que com a tal respecta totes les confessions, a partir de la pluralitat, respecte i diàleg entre cultures.
  • Escola que valora la diferència, entenent-la com a riquesa que possibilita societats creatives i globalitzadores.
  • Escola que promou la convivència i la cohesió social a partir de la formació basada en els valors de la participació, la responsabilitat i la implicació de les persones en el seu entorn i orientada a la transformació social.
  • Escola que defensa els valors democràtics i els drets humans com a base de la construcció social.
  • Sostenibilitat.


MARC ASSOCIATIU

L’escola s’emmarca en el treball de l’Associació Diomira, organització no governamental sense afany de lucre fundada a Barcelona el 1987 amb l’objectiu d’oferir al conjunt de la societat un servei d’activitats de formació i de comunicació, per tal difondre i promoure els valors socials i culturals i esdevenir un centre de reflexió i debat a l’entorn de la infància, l’adolescència i la joventut. Diomira edita quatre publicacions periòdiques especialitzades en els àmbits de la infància, l’adolescència i la joventut, que s’adrecen a responsables polítics, personal tècnic, professionals, món acadèmic i altres col·lectius relacionats. La finalitat és promoure valors i fomentar els drets dels infants, adolescents i joves, en especial la seva participació social, així com esdevenir una plataforma per a la reflexió i l’intercanvi d’opinions i experiències que permetin millorar les oportunitats i condicions d’aquest sector.

 

 

inici_verda

 
 
 
el blocyoutube