lateral logos

Taulell d’anuncis

recollida del carnet i diploma

carnet Aquells alumnes que ja hagin obtingut la titulació de monitor/a o de director/a de lleure, ja podeu venir a recollir a l'Escola Traç el vostre carnet de i diploma.

L'horari de l'oficina és:
Matins de dilluns a divendres de 9.30h a 14h.
Tardes de dijous de 17h a 19h.

 

 

nous cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil

A partir del proper 1 d'octubre entrarà en vigor la nova ORDRE BSF/196/2013, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. Així es pretén actualitzar els cursos de formació en el lleure que s'han estat fent en els últims trenta anys i adaptar-los al model de formació per competències que actualment impera tant en l'àmbit educatiu com en el laboral.

Ara ja no parlarem de curs de Monitors o Directors sinó que parlarem de Mòduls.

El curs de Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil estarà estructurat en quatre mòduls (3 teòrics i 1 pràctic):

Mòduls teòrics (150 hores)

  • M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores)

  • M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores)

  • M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores)

Mòdul pràctic (160 hores)

  • MPM. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160h). L’alumne només podrà iniciar pràctiques quan hagi cursat tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.

El curs de Director/a d'activitats d'educació en lleure infantil i juvenil estarà estructural en cinc mòduls (4 tèorics i 1 pràctic):

Mòduls teòrics (290 hores)

  • D1. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores)

  • D2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores). Equival al mateix mòdul M2 del curs de Monitors

  • D3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores). Equival al mateix mòdul M3 del curs de Monitors.

  • D4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores de lleure (80 hores)

Mòdul pràctic (120 hores)

  • MPD. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. L’alumne només podrà iniciar les pràctiques quan hagi cursat com a mínim el 33% de l’etapa lectiva (97 hores).

 

PAPERS DE JOVENTUT DEDICA EL SEU NOU MONOGRÀFIC A L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

A Catalunya, l'educació en el lleure és un sector arrelat des de fa més de trenta anys. La publicació al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de l'Estat dels mòduls formatius corresponents als cursos de monitor/a i director/a d'educació en el lleure infantil i juvenil implica un canvi en el paradigma en la formació dels educadors en el lleure.

portada

Papers de Joventut, en aquest monogràfic, ha volgut reflectir quina és la situació en què es trobaran els i les joves que vulguin ser educadors en el lleure.

Algunes persones que han col·laborat amb el monogràfic són el director general de Joventut, Antoni Reig, el cap del Servei d'Associacions i Educació en el Lleure, Joaquim Parera, etc.

A continuació us podeu descarregar els articles que es troben dins del monogràfic de la revista Papers de Joventut.


La nova educació en el lleure

 

inici_verda

 

el blocyoutube