lateral2(2)
insta twfb Perfil Instagram Perfil Twitter
Curs de MONITOR/A de lleure octubre Tardes (23059)

Dates: Del 23 d'octubre al 23 de novembre de 2023

Horari: De dilluns a divendres de 16h a 20h.

Sortida: dissabte 11 de novembre, de 9h a 17h.

Sense formció: 1 de novembre.

Preu: 230€*

Sessions: 25 sessions de 4h

Tutoria de seguiment: telefònicament amb Rosi Garcia (quan ho necessiteu).

*Preu per persones aturades, famílies monoparentals o nombroses: 215€
*Preu si t'inscrius amb un amic/ga: 200€ per cadascú.
*El preu inclou: seguiments de la memòria i la pràctica, atenció personalitzada, proporció del lloc de pràctiques si cal, carnet de titulació.

Lloc: Escola Traç C/Vilamarí, 54 baixos - 93 435 48 23

stamptras


*El preu inclou: seguiments de la memòria i la pràctica, atenció personalitzada, proporció del lloc de pràctiques si cal, carnet de titulació.

Contacte: escola.trac@diomira.net - 669614369

Escola Traç: c/ Vilamarí, 54 baixos. Barcelona (Veure mapa)

Convocatòries de titulació:

Darrer dia
de lliurament de memòria
Notificació
apte/no apte
Lliurament de carnets,
a partir de...
15 de gener 1a setmana de març 20 de març
15 d'abril 1a setmana de juny 20 de juny
15 d'octubre 1a setmana de desembre 20 de desembre
 

Objectiu del curs: El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Requisits d’accés: per poder fer el curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infanitl i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

Estructura del curs: Etapa lectiva: 100 hores presencials (25 sessions de 4 hores) i 50 hores no presencials. Etapa de pràctiques: 160 hores. (Més info)

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació de l’alumne durant els tres mòduls de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el seu propi procés formatiu, i té en compte els següents criteris:
-Adequació de l’alumne al desenvolupament de les competències pròpies de cada mòdul i en general a les competències del perfil professional del monitor/a de lleure.
-Aquesta avaluació es desenvolupa de manera continuada a partir dels exercicis/activitats realitzats a l’aula, la participació i l’actitud de l’alumne.

Titulació que s’obté: Per tal d’obtenir el diploma i carnet de monitor/a d’activitats d’eduació en el lleure infantil i juvenil, que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, caldrà que l’alumne:
-sigui avaluat com a apte en les dues etapes: lectiva (en tots els mòduls) i pràctica
-Hagi assistit, com a mínim, al 85% de les hores de cada mòdul.
-Reuneixi les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a exercir la tasca de monitor de lleure.

L’alumne disposa d’un màxim de tres anys per a poder finalitzar la seva formació.


enrere