lateral2(2)
insta twfb Perfil Instagram Perfil Twitter

Curs de DIRECTOR/A de lleure Nadal MATARÓ (23063)

Dates: del 16 de desembre de 2023 al 3 de gener de 2024.
Horari: Dissabte 16 de desembre de 10 a 14h i de 15 a 19h i diumenge 17 de 10 a 14h. Els dies laborables de Nadal: 23, 27, 28, 29 de desembre de 2023 i 2 de gener de 2024 de 10 a 14h i de 15 a 19h. I el 3 de gener de 9 a 15h.
Sense formació: 24, 25, 26, 31 de desembre de 2023 i 1 de gener de 2024.
Sessions: 15 sessions de 4h + 1 sessió de 6h (66 hores presencial + 134h a distància = 200 hores).

Preu: 220 €
Lloc: Oficina Jove del Maresme
Centre Cívic Cabot i Barba
(Plaça Miquel Biada, 5, 08301 Mataró)
stamptras

*El preu inclou: seguiments de la memòria i la pràctica, atenció personalitzada, proporció del lloc de pràctiques si cal, carnet de titulació.

Contacte: escola.trac@diomira.net - 669614369

Requisits d’accés: Poden accedir a aquest curs les persones que estiguin en possessió de la titulació de Monitor/a de lleure. Poden accedir-hi també persones que no tinguin la titulació de Monitor/a de lleure sempre i quan acreditin simultàniament:

- 2 anys d'experiència en el sector de l'educació en el lleure.
- Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un Cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil o d'Integració social.

Objectiu del curs: El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Estructura del curs: Etapa lectiva: 200 hores semipresencial (Mòdul D1 i Mòdul D4). Etapa de pràctiques: 120 hores en un projecte educatiu de lleure. (Més info)

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació de l’alumne durant els quatre mòduls de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el seu propi procés formatiu, i té en compte els següents criteris:

- Adequació de l’alumne al desenvolupament de les competències pròpies de cada mòdul i en general a les competències del perfil professional del director/a de lleure.
- Aquesta avaluació es desenvolupa de manera continuada a partir dels exercicis/activitats realitzats a l’aula, la participació i l’actitud de l’alumne.

Titulació que s’obté: Per tal d’obtenir el diploma i carnet de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, caldrà que l’alumne:

- Sigui avaluat com a apte en les dues etapes: teoria (en tots els mòduls) i pràctica (pràctiques i memòria).
- Hagi assistit, com a mínim, al 85% de les hores de cada mòdul.
- Reuneixi les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a exercir la tasca de director/a de lleure.

L’alumnat disposa d’un màxim de 5 anys per a poder finalitzar la seva formació.


enrere