lateral2(2)
insta twfb Perfil Instagram Perfil Twitter

Curs de DIRECTOR/A de lleure Caps de setmana Sempresencial Gener-Febrer (24003)

Dates: del 20 de gener al 25 de febrer de 2024.
Horari: dissabtes presencial i videoconferència dimarts a la tarda.
Estructura de les sessions: 4 mòduls lectius de 290 hores (D1: 80h presencials/40h a distància; D2: 20h presencials/10h a distància; D3: 40h presencials/20h a distància; D4: 54h presencials/26h a distància.
Pràctiques: 120h de pràctiques en un projecte educatiu de lleure.
Tutoria de seguiment: assistència obligatòria
Total: 68h presencials i 132 hores online = 200 hores
Preu: 300€*
Lloc: Escola Traç - C/Vilamar, 54 baixos, Barcelona.
stamptras

*El preu inclou: seguiments de la memòria i la pràctica, atenció personalitzada, proporció del lloc de pràctiques si cal, carnet de titulació.

Contacte: escola.trac@diomira.net - 669614369

Escola Traç: c/ Vilamarí, 54 baixos. Barcelona (Veure mapa)

Requisits d’accés: Poden accedir a aquest curs les persones que estiguin en possessió de la titulació de Monitor/a de lleure. Poden accedir-hi també persones que no tinguin la titulació de Monitor/a de lleure sempre i quan acreditin simultàniament:

- 2 anys d'experiència en el sector de l'educació en el lleure.
- Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un Cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil o d'Integració social.

Objectiu del curs: El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Estructura del curs: Etapa lectiva: 200 hores semipresencial. (Mòdul D1 i Mòdul D4) Etapa de pràctiques: 120 hores (Més info).

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació de l’alumne durant els quatre mòduls de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el seu propi procés formatiu, i té en compte els següents criteris:

- Adequació de l’alumne al desenvolupament de les competències pròpies de cada mòdul i en general a les competències del perfil professional del director/a de lleure.
- Aquesta avaluació es desenvolupa de manera continuada a partir dels exercicis/activitats realitzats a l’aula, la participació i l’actitud de l’alumne.

Titulació que s’obté: Per tal d’obtenir el diploma i carnet de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, caldrà que l’alumne:

- Sigui avaluat com a apte en les dues etapes: teoria (en tots els mòduls) i pràctica (pràctiques i memòria).
- Hagi assistit, com a mínim, al 85% de les hores de cada mòdul.
- Reuneixi les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a exercir la tasca de director/a de lleure.

L’alumnat disposa d’un màxim de 5 anys per a poder finalitzar la seva formació.


enrere