lateral logos el blocyoutube

LA MEDIACIÓ COM A EINA DEL DRET DE PARTICIPACIÓ

Seminari adreçat a personal tècnic d'ens local, estudiants, membres d'entitats i professionals vinculats a l'àmbit de la infància i l'adolescència i la mediació.

L'objectiu és reflexionar sobre la necessitat que l'infant/adolescent sigui escoltat en els processos de mediació familiar i escolar i que sigui tingut en compte segons el seu grau de maduresa.

Al seminari s'analitzen textos legals de referència respecte la participació infantil, les mediacions en l'àmbit familiar i de lleure; es presenten experiències i bones pràctiques que desenvolupen el dret de l'infant a ser escoltat, i en general s'estableixen les referències deontològiques, pràctiques i socials per arribar a generar un dispositiu que reculli la paraula de l'infant.

 

enrere copy