lateral logos

L’Activitat formativa

FORMACIÓ HOMOLOGADA

Com a escola homologada per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya oferim la titulació de monitor i director d’activitats de lleure infantil i juvenil. També disposem de la certificació com a entitat de formació de manipuladors d’aliments i expedim el Diploma corresponent.

L’Escola Traç també està  homologada per a la realització de cursos formació de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.

  • Curs de monitors/es de lleure
  • Curs de directors/es d'activitats de lleure

SEMINARIS D'ESPECIALITZACIÓ

Traç organitza una sèrie de seminaris específics adreçats a professionals de diferents àmbits per a l’aprofundiment en matèries d’interès relacionades amb la seva activitat laboral. Les persones participants adquireixen uns coneixements de grau d’especialitació. Els formats i contingut s’adapten a les necessites formatives del col·lectiu demandant i són motiu de revisió i actualització continua per adaptar-se a les noves realitats laborals i socials.

FORMACIÓ CONTINUADA

L’escola presenta una sèrie de continguts en format monogràfic, taller o mòdul que permeten l’aprofundiment i el reciclatge en els diversos àmbits professionals de l’educació, ja sigui formal, no formal o informal. Els formats s’adeqüen a cada context i a cada necessitat. La durada, la distribució de les sessions i els objectius concrets, així com la contextualització de cada acció formativa, corresponen a les demandes específiques.

Línies temàtiques

FORMACIÓ BONIFICADA

L’Escola Traç organitza cursos de  formació a través del sistema de bonificació. Aquest sistema va dirigit a tot tipus d’empreses i entitats que comptin amb treballadors donats d’alta a la Seguretat Social. Les empreses gaudeixen d’un fons econòmic per a la formació contínua dels seus treballadors i pot escollir com utilitzar-lo en funció a les seves necessitats.

FORMACIÓ A MIDA

Des de l’Escola Traç oferim la possibilitat de realitzar cursos i projectes de formació adaptats a l’especifitat del grup de participants. La nostra oferta de cursos a mida contempla les característiques geogràfiques, de calendari i de continguts de l’acció a portar a terme segons les necessitats concretes.

 


inici_verda

 

 

 

 

   
el blocyoutube