lateral logos

LA PARTICIPACIÓ INFANTIL EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES D'INFÀNCIA A CATALUNYA

Seminari que s'adreça a càrrecs electes, personal tècnic, entitats i professionals vinculats a l'àmbit de la infància i l'adolescència. La formació aporta coneixements específics i facilita l'intercanvi d'experiències a l'entorn de les polítiques d'infància i la participació social dels infants i adolescents.

Al curs s'analitzen els textos legals de referència respecte la participació infantil, es presenten experiències i bones pràctiques que es desenvolupen per garantir el dret de l'infant a ser escoltat i es facilita l'intercanvi de coneixements i l'establiment de xarxes entre els agents que es dediquen a la infància al món local.

Els objectius de la formació són:

  • Analitzar les polítiques d'infància a Catalunya.

  • Donar a conèixer el marc legal de la infància a Catalunya, en especial la Llei dels drets i les oportunitats dels infants i adolescents.

  • Conèixer, analitzar i intercanviar experiències en relació a la participació infantil a diferents àmbits.

  • Reflexionar respecte els diferents models i eines per a la participació socials dels infants i adolescents.

  • Reflexionar a l'entorn de la necessitat d'un canvi de perspectiva de les polítiques locals d'infància.

 

enrere copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el blocyoutube